Overeenkomstig het Italiaanse wetsbesluit nr. 196/2003 informeren wij de gebruiker over het volgende: de verstrekte persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor de verwerking van de aanvraag en/of boeking alsmede voor commerciële doeleinden en/of voor het verstrekken van informatie over andere activiteiten van ons en/of onze partners.
De persoonsgegevens worden in schriftelijke vorm en/of met behulp van magnetische/elektronische hulpmiddelen verwerkt met inachtneming van alle maatregelen die noodzakelijk zijn om de veiligheid en geheimhouding te waarborgen.
Houder van de persoonsgegevens is BikeHotels Südtirol. De betrokkene heeft te allen tijde recht op controle, correctie, aanvulling of verwijdering van zijn persoonsgegevens. Hiervoor kan hij zich wenden tot BikeHotels Südtirol, Seilbahnstr. 6c, Bruneck
, Italië of een e-mail te sturen naar info@bikehotels.it.